obec
NENKOVICE

Hlášení rozhlasu


 TJ Sokol Nenkovice sehraje v neděli  24. září  2023 zápas na domácím hřišti  s TJ Sobůlky. Začátek v 16hodin.  

*********

Miniturnaj U10 v sobotu 30.9.2023 na hřišti v Nenkovicích, začátek v 10 hodin. FC Nitra, FC Sparta Brno, FC Zbrojovka Brno, FC Kyjov 1919


-------------------  

Kdo z občanů  má  zájem  o zeminu  ( ornici ) tak se může  co nejdříve přihlásit na Obecním úřadě. 
Během 14dnů se bude totiž  vozit zemina z rybníku ke hřišti.  Cena 1500kč za 1 nákladní auto  Tatra. Platí pouze pro obyvatele Nenkovic. !!!    Přihlášky nejlépe emailem, nebo sms.
---------------------------

Oznamujeme občanům , že v souvislosti s plánující úpravou provozu  v obci je  pořád  v platnosti  nabídka obce pro občany na 20 betonových zatravňovacích dlaždic zdarma za účelem vybudování parkovacího místa  u svých domů. Přihlášky e- mailem, nebo sms
-------------------------------
  
Pro  zájem občanů o  kominické služby  se na obci sepisuje  seznam zájemců  a potom obec zajistí  kominíka.  Kdo tedy  má zájem o kominické služby může se nahlásit na Obecním úřadě. Přihlášky e mailem, nebo sms.


***********

HOSPůDKA na hřišti oznamuje, že je OTEVŘENA.

***********

Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9-15hodin.

 

************

Zájezd obce Nenkovice PRAHA 17.6.2023

Zastupitelstvo obce naplánovalo pro naše občany výlet do hlavního města.

Program výletu: první zastávka autobusu bude po příjezdu do Prahy u Kongresového centra před Nuselským mostem, odkud se vydáme na Vyšehrad s výhledem na Prahu a Vltavu. Potom přejedeme k Pražskému hradu, odkud se vydáme přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem a Václavské náměstí. Kdo bude chtít, může navštívit Petřínskou rozhlednu a další památky.

Poplatek za zájezd bude ve výši 100 Kč, děti do 10 let zdarma (vstupné do památek si hradí každý sám) Poplatek se bude vybírat už při přihlášení a nebude se vracet, pokud nebude náhradník. Je to z důvodu toho, aby se nepřihlásil plný autobus a nakonec jelo jen pár lidí.

 

********

Deratizace:  Z důvodu  většího výskytu potkanů v naší obci byla objednána zvýšená četnost deratizace kanalizace.  Dle instrukcí deratizatéra nesmí být jed, který firma Deratex užívá umístěn na volném prostranství a proto je kladen pouze do kanalizační soustavy. Je možné na základě zájmu občanů objednat u této firmy individuální deratizaci svého domu, dvoru, přístavků. V obci se bude deratizovat 3x na  jaře a 3x na podzim. Telefon na deratizátora, který Vám může přivést účinný jed a také ho bezpečně nastražit  605952716, nebo se můžete nahlásit na Ou. Více info místostarostka obce.

**********

Sběrný dvůr je do konce března uzavřen. Více info u starosty nebo místostarostky obce.

Průzkum zájmu:  Kdo z občanů  by měl zájem o zatravňovací tvárnice zdarma  na vybudování si svépomocí  jednoho parkovacího místa pro automobil před svým domem může se nahlásit emailem na starosta@nenkovice.cz nebo  telefonicky či osobně na OU. Jde o  pomoc obyvatelům a současně  řešení kolizí a problému  se zaparkovanými automobily. Podmínkou by byla smlouva o  vybudování parkovacího místa a to do půl roku od  získání  zatravňovacích tvárnic. Zatím jde o získání informace, zda by byl mezi obyvateli o toto zájem.  Více info u  starosty obce.

 

Nově zvolené zastupitelstvo Obce Nenkovice pro období 2022-2026:

Starosta: Petr Zálešák

Místostarosta: Kateřina Koutníková

Členové zastupetelstva: Ing. Lukáš Robek, Ingrid Koblihová, Ing. Irena Kostrhounová, Jaroslav Gric, Vladimír Lefner, Dis.

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Nenkovice proběhlo 20.10.2022.

***********

Servis a revize kotlů na tuhá paliva VIADRUS  - firma KOTOLAN –Bučovice tel.777822824

**********

SERVIS  plynových  a stacionárních kotlů na tuhá paliva, včetně komínů a plynových odtahů.

OK SERVIS BŘECLAV –PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY . Kontakt  778 704 108 email:
ok-servis@tiscali.cz  www.ok-servis.cz

**********

 

Firma:  Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve ČTVRTEK dne 3.11.2022

-cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 450 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

**************

 

Větrná  energie  -V souvislosti s novým  trendem  zelené energie   se  otevírá   debata na možnost vybudování  větrného  parku o 5 větrných elektrárnách  na horizontu podél cesty na Čejč. Tento projekt  mimo  obydlenou  část  obce  byl  v roce  2006 ve vysokém  stupni  připravenosti . Z důvodu  tehdejší  podpory solárních  elektráren  a biomasy  byl  zamítnut. Dnešní -  nové vedení kraje přehodnotilo svou energetickou koncepci a  bude podporovat výstavbu  alternativních  zdrojů včetně větrné energie.  Obec tak dává ve známost  tuto skutečnost , aby se občané o tento projekt začali zajímat a zasílali  své podněty a názory přímo starostovi na email starosta@nenkovice.cz.  Debata  by měla vyvrcholit   na podzim při komunálních volbách,  kdy by mělo být   uspořádáno referendum  zda občané  tento  projekt  podpoří  či nikoliv. Nové  zastupitelstvo  tak   bude mít zpětnou vazbu od svých  obyvatel  a na základě výsledku  se rozhodne   zda  pokračovat  nebo  nepokračovat   v přípravách  takového projektu. 

**********

Žádáme pejskaře, aby  při procházkách se svými psy po obci  uklízeli jejich  exkrementy.

 

******************************

POZOR změna telefonních čísel:

Obecní úřad Nenkovice:  605 398 825

ZŠ a MŠ Nenkovice: 725 416 634

Ordinace Okáčová Nenkovice: 702 167 615

 

**************************************

Žádáme občany,  aby nedělaly nepořádek u sběrných míst  na tříděný odpad. Zejména u hřiště.  Nenechávaly   různé krabice,elektrospotřebiče,  a jiné věci  ležet vedle kontejnerů. Zaměstnanci svozové firmy nemají za povinnost  tyto věci nakládat a uklízet.  Potom to musí obec uklízet. Pokud Vám nevejde plastový odpad do žluté popelnice je možné  tento dát  do  igelitového pytle  a přidat  v termín vývozu  k popelnici.   

*****************************

Ordinační doba MUDr. Okáčová Nenkovice

pondělí  7:00 – 11:00 přítomna jen sestra
úterý  7:00 – 11:00 hodin
středa  se neordinuje
čtvrtek  7:00 – 11:00 přítomna jen sestra, 12:00 - 15:30 hod
pátek  se neordinuje

Ordinační doba je žlutě označena.

*************************

Oznamujeme občanům, že s okamžitou platností platí zákaz  ukládání stavební suti  na sběrném dvoře v Příhoně.

******************

Oznamujeme občanům, že je možné   si pronajmout urnové místo na místním hřbitově  na základě  nájemní smlouvy, kterou lze uzavřít   na obecním úřadě  a to  v úřední dny  - v pondělí a ve středu.

*******************

 

Hydrogeologický vrt pod školou – Obec konečně obdržela povolení  na vybudování hloubkového vrtu ,který by měl zásobovat vodou  nádrž pro zavlažování hřiště  a tím by se tak měl  vyřešit problém z nedostatkem vody na bařině, kde se  dosud čerpá z vodárny až na hřiště. Vrt bude provádět firma Artemia, Polná  a tento se bude  provádět směrem na Stavěšice pod školou, takže by neměl ohrožovat  úbytek vody ve studnách našich obyvatel. Termín  prací bude upřesněn po jednání zastupitelstva obce.pz

Navýšení kapacity školky- V naší školce došlo k navýšení kapacity na sociálním zařízení tak aby celková kapacita dětí  ve školce mohla být zvýšena 35dětí. Prostě bylo přidáno jedno umyvadlo a jeden pisoár pro nejmenší.  Vše nám ještě musí  oficiálně posvětit Hygiena.pz

Vysokorychlostní internet v obci-  Firma GT –net   připravuje projekčně  akci položení optického kabelu v obci včetně přípojek k domům. Čekalo se na dokončení digitalizace katastru  v podzimních měsících budou se po obci pohybovat zaměstnanci  realizační firmy a sjednávat s obyvateli podmínky přípojek atd. Takže projekt nebyl odložen a pracuje se na něm.  Firma má už dokonce vybranou firmu která  bude provádět výkopy  a dojednávají se starostou postup prací.pz

 

 *  *  *  *

 

Upozorňujeme občany, že v naší obci platí zákaz podomního a pochůzkového

prodeje, včetně nabízení služeb. Na tuto vyhlášku upozorňují i cedule, které jsou

umístěny u vjezdu do naší obce. Pokud se s takovými prodejci setkáte, hlaste to na

obecním úřadě.

*      *     *     *     *

Pronájem KD na konání soukromé akce 

přízemí (kavárna) - 1000,-Kč, celý prostor KD (přízemí + sál) 1500,-Kč

+ 100,-Kč voda + energie.

                            ************

 

Informace Pošta Partner Želetice

Pondělí               8:00 – 12:00

Úterý                   8:00 – 11:00                 14:00 – 15:00

Středa                                                       13:30 – 17:30

Čtvrtek                8:00 – 11:00                 14:00 – 15:00

Pátek                   8:00 – 11:00                 14:00 – 15:00

 

 

Veterinární ordinace u Mikeše

Nová ordinační doba:

Po: 15-19 h

Út:   8-10 h

St,Čt,Pá: 15-19 h

So:  10- 11 h

www.veterina-mikes.cz
tel.: +420 777 967 286

UPOZORNĚNÍ- v naší obci je vyhláškou zakázán podomní prodej a nabízení služeb. V této souvislosti žádáme zejména starší občany, aby nevpouštěli do svých domů žádné cizí osoby a nic nepodepisovaly.

U sběrného dvora v Příhoně je přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Občané můžou do tohoto kontejneru bezplatně vhazovat trávu, listí, větve, rostliny a jiný bioodpad.

 

Obec začala využívat systém   ,,Česká obec“   jde o informování obyvatel přímo na telefon !Co je třeba ? Stáhnout Aplikaci Česká Obec - nainstalovat zdarma do svých telefonů  (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat Nenkovice. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho telefonu. Služba je zdarma. Pokud můžete  předejte tuto informaci  ve svém okolí, rodině, známým atd.

 

Přiložené dokumenty

(431 kB)
(109 kB)
(363 kB)
publikováno: 08.01.2022  |  
Gabriela Kučerová
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace